Catalonia Talent

Catalonia Talent

Empreses catalanes exporten per valor de 8.819,4 milions d’euros amb acords comercials de la UE

8 de maig de 2024

Articles - Logística

Les empreses catalanes han exportat un total de 8.819,4 milions d’euros l’any 2021, incloent-hi acords comercials amb tercers països de la Unió Europea, una xifra que representa un 11% del total de les exportacions catalanes enregistrades aquell any, que ascendien a 80.475 milions d’euros. Aquestes són les dades recollides en l’informe "Anàlisi de l’aprofitament dels acords comercials de les exportacions catalanes" elaborat pel Govern a través de l'ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball.

El document té com a objectiu identificar més oportunitats d’exportació fora de la UE, considerant que actualment aquest mercat representa el 62% de les vendes a l’exterior de les empreses catalanes. Destaca que el rendiment extret de les preferències dels acords comercials va ser del 82,6%, una tendència a l’alça respecte al 2019, i més de tres punts per sobre de la mitjana europea.

El Regne Unit és el país amb més exportacions que entren dins del marc dels acords comercials, seguit de Turquia i el Marroc. L'estudi també posa de manifest que els acords comercials no inclouen tots els productes, fet que varia el percentatge de capacitat d’aprofitament de les preferències segons el país de destí.

A més, l'informe destaca el potencial d'estalvi aranzelari que tenen les empreses catalanes si aprofiten al màxim els acords comercials, amb un total de 755,6 milions d’euros. Pel que fa als sectors econòmics, l'estudi assenyala que hi ha majors oportunitats d'estalvi en indústries químiques, material de transport, maquinària i material elèctric, indústria alimentària i plàstic, cautxú i manufactures.

Per millorar l'aprofitament dels acords comercials, ACCIÓ ofereix dues eines principals: l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització i la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversió, que ajuden les empreses catalanes a reduir despeses i millorar la seva capacitat competitiva a escala internacional.

Albert Torras

Contingut relacionat

Carregant...
x