Catalonia Talent

Catalonia Talent

Foment i Tech Barcelona lideren la resposta a la Llei d'Startups

28 de juliol de 2021

Articles - Economia

Foment - Amb motiu del tràmit de l’Avantprojecte de Llei de Foment de l’Ecosistema de les Empreses Emergents, Adigital, Associació Espanyola de Startups, Startup València, Ascri (Associació Espanyola de Capital, Creixement i Inversió), Tech Barcelona, Spain Startup, Foment del Treball i AseBio (Associació Espanyola de Bioempresas) han presentat una proposta conjunta de millora d’aquest nou marc normatiu, l’objectiu del qual és donar suport a la creació i creixement d’empreses emergents, especialment en l’economia digital, i convertir a Espanya en un pol d’atracció de startups.

Els principals agents de l’economia digital i l’emprenedoria innovadora del nostre país han acollit de manera positiva aquest avantprojecte, encara que subratllen la necessitat d’abordar aquesta fita normativa amb ambició per fer dels emprenedors i de les empreses emergents un dels principals vectors de desenvolupament econòmic i social del nostre país. La seva resposta conjunta tracta d’aportar un millor context i matisar algunes de les propostes del Govern per millorar l’esborrany de llei que està en els moments inicials de la seva tramitació. Es tracta d’un conjunt de mesures entorn de cinc eixos: definició i acreditació d’empresa emergent, incentius fiscals per a l’ecosistema, incentius fiscals per a la inversió, atracció i retenció del talent, i entorns controlats de proves.

Definició i acreditació d’empresa emergent

Entre les propostes d’aquestes entitats a la futura llei, destaca tot el que té a veure amb la precisió de la definició de ‘empreses emergents’ o ‘startups’. D’això, asseguren, depèn que s’apliquin o no les mesures i incentius que es descriuen en l’articulat de la Llei.

Consideren, per exemple, que ha d’estendre’s el termini a partir del qual una empresa pot ser definida com a emergent i recalquen que és imprescindible que aquesta llei sigui aplicable als emprenedors en sèrie, que representen el 63% dels emprenedors a Espanya, mitjançant l’eliminació de l’article 3.2 de la futura norma.

Incentius fiscals per l’ecosistema startup

Les entitats signants reclamen, de la mateixa manera, una major ambició per acompanyar el creixement d’aquestes empreses emergents. En concret, expliquen que les startups necessiten incentius fiscals centrats en deduccions d’I+D i Innovació Tecnològica, incentius a la contractació de talent nacional i internacional, reduccions o incentius en les quotes de seguretat social de l’empresa durant els primers anys, la revisió del període d’aplicació de bases imposables negatives, i aplicar la deducció fiscal en IRPF prevista en l’esborrany també en l’impost de Societats. Per això, demanen que es reforcin els mecanismes d’atracció a la inversió i adverteixen de l’absència de mesures dirigides a afavorir i incentivar la inversió en empreses emergents per part de business angels i capital privat (venture capital i private equity), vehicles clau en la creació i desenvolupament de negocis innovadors. És necessari, defensen, que el nostre país proporcioni un règim fiscal apropiat per a aquests actors, al nivell dels països del nostre entorn.

Atracció i retenció del talent

Els principals agents de l’ecosistema digital i innovador es refereixen també a les mesures que poden contribuir a l’atracció i retenció de talent.

D’una banda, proposen agilitar els tràmits per a l’atracció de talent estranger amb accions com la creació d’un programa ‘Startup Visa’, d’un règim de impatriados atractiu o una “finestreta digital”. Per un altre, insisteixen a millorar l’esquema de retribució d’incentius amb stock options que contempla la futura norma. Referent a això, recorden que el tractament fiscal que reben les stock options pot desincentivar el seu ús, per la qual cosa proposen revisar el moment de meritació de l’impost i traslladar-lo a un esdeveniment de liquiditat. Atès que gairebé tots els països del nostre entorn han adoptat mesures fiscals tendents a incentivar la participació en capital dels empleats de les seves petites i mitjanes empreses, expliquen, no fer-ho a Espanya impactaria, a més, en la competitivitat del nostre teixit emprenedor.

Sobre els entorns controlats de proves i altres mesures

Finalment, el document conjunt celebra també que l’avantprojecte de llei aposti en el seu Títol IV per la implementació d’entorns controlats de proves o sandbox reguladors, com a instrument idoni per experimentar sobre els nous models de negoci, generant informació real i oportuna que facilitarà la labor del legislador en el futur. En relació amb els entorns de prova, sol·liciten una major concreció en el text per establir al més aviat possible la seva regulació i un termini concret en la seva implementació, així com l’harmonització a nivell nacional.

Temes startupslleisbarcelona techfoment del treball

Contingut relacionat

Carregant...
x