Catalonia Talent

Catalonia Talent

La startup catalana eRoots desenvolupa un nou ‘software’ específic per a l’anàlisi de la xarxa elèctrica que empra fonts renovables

10 de setembre de 2023

Articles - Startups i emprenedors

La startup catalana eRoots Analytics ha desenvolupat un software pioner al món que analitza les necessitats específiques de la xarxa elèctrica renovable. El sistema de l’empresa se centra en l’estudi de les xarxes que es basen en energia d’origen eòlic i fotovoltaic, que tenen característiques diferents a les tradicionals, de manera que es puguin avaluar possibles errors del sistema i millorar-ne el funcionament.

eRoots ha estat beneficiària de l’ajut Startup Capital d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, destinat a impulsar el creixement de startups tecnològiques i deeptech en fase inicial. En concret, l’empresa emergent ha rebut 100.000 euros.

Segons el CEO d’eRoots, Josep Fanals Batllori, “en els últims anys hi ha hagut molts canvis en les indústries energètiques i en particular en l’elèctrica, amb la irrupció de les fonts renovables, que tenen una naturalesa diferent de les tradicionals”. D’acord amb Fanals, “les xarxes amb fonts renovables es basen en l’electrònica de potència, a diferència de les fonts convencionals (com el carbó o l’energia nuclear)”. Fins ara, les xarxes elèctriques tradicionals “empraven generadors síncrons acoblats a turbines i, en canvi, les fonts renovables es basen en l’ús de convertidors, que funcionen de manera diferent”, assegura.

Davant d’aquesta problemàtica, la startup catalana ha desenvolupat un sistema que es basa en els seus propis algoritmes, capaços de fer càlculs complexos per analitzar i gestionar les especificitats de les xarxes elèctriques que funcionen amb energies renovables. Per aconseguir entendre el funcionament de la xarxa, segons Fanals, “tot comença per tractar els convertidors com realment són, no podem pensar que funcionen igual que els generadors, hem de considerar que suporten límits d’intensitat diferents i que actuen molt més ràpid”.

Per això, eRoots ha desenvolupat aquest programari dirigit als operadors de les xarxes que treballen en l’anàlisi del seu funcionament i en el seu comportament davant de condicions adverses, com un curtcircuit. Si bé aquesta mena d’incidències de la xarxa “sempre podran existir, és necessari poder-les preveure i entendre el seu comportament i els efectes que tindran per poder dissenyar i operar la xarxa correctament ”, explica Fanals. “És indispensable calcular la intensitat de curtcircuit de forma precisa perquè si no, certs elements de la xarxa se sobredimensionaran i els sistemes de protecció poden no activar-se quan és requerit i això pot provocar costos addicionals”, destaca el CEO de la startup.

El software no anticipa les incidències en temps real, “perquè són fenòmens atzarosos”, d’acord amb Fanals, però permet “preveure què passarà en el futur a partir de l’estudi de situacions prèvies, tot basant-se en simulacions i càlculs avançats”. D’aquesta manera, la solució de la startup ofereix un “estalvi de temps i diners perquè permet modelar els convertidors correctament”.

Actualment, eRoots disposa d’un primer producte mínimament viable i ja estan en contacte amb empreses del sector per iniciar la fase pilot durant aquest 2023. Calculen poder començar la comercialització del seu programari a finals de l’any vinent o a principis del 2025. També han iniciat els tràmits per patentar la seva tecnologia.

Contingut relacionat

Recorda el futur
Carregant...
x