Catalonia Talent

Catalonia Talent

Nou impuls al talent investigador amb la concessió dels ajuts ICREA Acadèmia a 30 professors i professores universitaris

1 de març de 2022

Articles - Ciència i Coneixement

Un total de 30 professors i professores del sistema universitari català han estat seleccionats en la tretzena edició dels ajuts ICREA Acadèmia, concedits per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). El Departament de Recerca i Universitats afavoreix amb aquesta línia de suport la tasca investigadora del professorat que desenvolupa la seva activitat en alguna de les universitats públiques catalanes, amb la finalitat de millorar l’impacte de la recerca a les universitats del conjunt del país.

Els 30 professors seleccionats en la convocatòria 2021 dels ajuts ICREA Acadèmia rebran 40.000 euros anuals cadascun durant un període de cinc anys. Aquests ajuts estan destinats exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.

Els investigadors/es seleccionats (16 homes i 14 dones) estan adscrits a la Universitat de Barcelona (6), la Universitat Autònoma de Barcelona (5), la Universitat Politècnica de Catalunya (7), la Universitat Pompeu Fabra (4), la Universitat de Girona (6) i la Universitat Rovira i Virgili (2).

Per àrees de coneixement, la distribució ha estat la següent: ciències experimentals i matemàtiques (6); ciències de l’enginyeria (8); ciències de la vida i la medicina (5); humanitats (5), i ciències socials i del comportament (6). Respecte a l'edat dels professors seleccionats, 5 se situen entre els 40 i els 44; 10 entre els 45 i els 49 anys; 4 entre 50 i 54; 8 entre els 55 i els 59;2 entre els 60 i els 64 anys, i 1 és menor de 30 anys.

Programa consolidat i d’alt impacte

Amb les noves distincions ja són 359 els ajuts ICREA Acadèmia dels quals s’han beneficiat les universitats públiques catalanes en el marc d’aquest programa finançat pel Govern amb uns 6 milions d'euros anuals.

Els indicadors d’impacte del programa ICREA Acadèmia, iniciat l'any 2008, reflecteixen un elevat rendiment: en comparació amb la resta de professors del sistema s’incrementa en més del 60% l'obtenció de fons de recerca competitius i en més del 18% l’índex de citació relativa per revista. Addicionalment, el nombre d’institucions que financen la recerca dels investigadors del programa ICREA Acadèmia ha augmentat en més d’un 30%.

Per optar a les distincions ICREA Acadèmia, cal que el personal docent i investigador (PDI) contractat o funcionari de les universitats publiques de Catalunya estigui en possessió del títol de doctor/a; tingui una vinculació permanent i a temps complet a una universitat pública de Catalunya i estigui impartint docència de manera regular.

ICREA és una fundació finançada pel Govern amb l'objecte d'incorporar personal científic i acadèmic d'excel·lència al sistema universitari i de recerca de Catalunya a través de noves fórmules de contractació. Treballa en coordinació amb les universitats catalanes i els centres de recerca amb la finalitat d'incrementar la competitivitat del sistema de coneixement del nostre país en la integració de referents de recerca internacionals.

Contingut relacionat

Recorda el futur
Carregant...
x