Catalonia Talent

Catalonia Talent

La Fundació Catalunya Cultura entrega el Segell d'Empresa Compromesa amb la Cultura

13 de juliol de 2021

Articles - Cultura

La Fundació Catalunya Cultura ha presentat el primer segell de prestigi per visibilitzar l’acció empresarial que contribueix a sostenir i reforçar la cultura de Catalunya, el SECC o Segell d'Empresa Compromesa amb la Cultura En aquesta primera edició, presentada la setmana passada, varen obtenir el segell són Fundació Sabadell, Fundació Fluidra, Giró, Fundació Sorigué, SKV, Ara, Fundació Carmen & Lluís Bassat, Moventia, Llet Nostra, i Agrienergia.

El segell té una validesa de tres anys (2021-2023) i s’atorgarà a aquelles empreses i entitats que, havent cursat la sol·licitud, hagin superat favorablement el procés d’avaluació.

Per obtenir aquest segell cal seguir els següents criteris elaborats per la Fundació Catalunya Cultura en col·laboració amb la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona: el lideratge, la participació, la qualitat i la rellevància de l’activitat que l’empresa realitza de suport i promoció de la cultura.

Així mateix, només podran optar al segell aquelles empreses i entitats que compleixin els següents requisits:

  • Cursar la sol·licitud a través de la pàgina web
  • Presentar el justificant bancari del pagament de la taxa de 500 €
  • Tenir personalitat jurídica
  • Caràcter privat del sol·licitant
  • Les activitats de suport i promoció de la cultura han de desenvolupar-se, o tenir impacte, en l’àmbit de Catalunya
  • La principal activitat econòmica del sol·licitant no ha d’estar vinculada a l’àmbit cultural

Més dades

Contingut relacionat

Recorda el futur
Carregant...
x