Catalonia Talent

Catalonia Talent

Es presenta el Manifest per una IA Cívica

20 de març de 2023

Articles - Tecnologia

Els fundadors de CIVICAi Cat, organització transversal, oberta, democràtica i sense altre interès que el bé col·lectiu, creada per promoure l'apoderament de la ciutadania al voltant de l'impacte social de la Intel·ligència Artificial, es complauen en convidar-vos a l'Acte de Presentació de CIVICAi Cat i del MANIFEST PER UNA IA CIVICA. L'acte, que serà presidit pel Secretariat provisional, tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'Escola del Treball,C/Comte d'Urgell, 187, Barcelona, el dijous 23 de març a les 12 del migdia

El manifest fundacional per una Intel·ligència Artificial Cívica és el següent

EN UNA SOCIETAT EN CONSTANT I RÀPIDA EVOLUCIÓ, LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) juga un paper cada vegada més important en la vida de la ciutadania. Això planteja noves oportunitats però també crea preocupacions i reptes sobre el seu l’impacte social, econòmic i mediambiental. Una situació que vingui marcada per les agendes de les Big Tech sense la implicació de la societat civil, pot derivar en una desconfiança envers la IA, sobretot si no es resolen els problemes coneguts i les persones més afectades no participen ni en el desenvolupament ni en l’aplicació dels sistemes d’IA. Davant d’aquesta situació, pensem que és necessari construir una Organització transversal, oberta, democràtica i sense altre interès que el bé col·lectiu, que tingui uns objectius transparents i gestionats de manera participativa.

CONSIDEREM necessari que la societat civil sigui més conscient de l’impacte que tenen els avenços constants en IA en la seva vida quotidiana i, per tant, que és important que la ciutadania pugui participar en la decisió sobre la seva utilització.

EL NOSTRE OBJECTIU és sensibilitzar la societat sobre els impactes socials i mediambientals de la IA, fomentant una conversa pública que contribueixi a fer del seu desenvolupament i de la seva aplicació responsable un factor de progrés econòmic i social. Volem actuar davant la societat i els seus poders democràtics com un instrument per promoure un disseny i una socialització d’aquesta tecnologia que siguin participatius, que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i que siguin respectuosos amb els drets fonamentals dels éssers humans i la protecció del medi ambient.

ENS COMPROMETEM a promoure un debat crític i participatiu, on la difusió i les accions que s’emprenguin es facin en cooperació amb altres organitzacions; això permetrà fomentar una cultura de consciència crítica i regulació sobre els impactes socials, econòmics i mediambientals de la IA. Igualment afavorirem pràctiques que empoderin la ciutadania per donar forma a una IA responsable i sostenible.

TREBALLAREM en col·laboració amb tota la ciutadania, especialment amb les comunitats més vulnerables per a l’ús de la IA i amb persones expertes en IA i en canvi social i mediambiental, per tal de promoure els necessaris espais de construcció col·lectiva sobre els usos ètics de la IA. 

PER TOT AIXÒ HEM DECIDIT CONSTITUIR UNA ORGANITZACIÓ que promogui la consciència i l’empoderament de la ciutadania al voltant dels impactes socials, econòmics i mediambientals de la IA i treballar per a un desenvolupament i aplicació responsables i sostenibles de la mateixa. Aquesta Organització, oberta a tothom, crida la societat civil a implicar-se en aquestes mesures i a tal efecte ens comprometem a ser agents actius i col·laborar amb tots els altres pilars clau de qualsevol procés innovador, com són el sistema educatiu, les universitats i centres de recerca, els governs i el teixit empresarial.

Contingut relacionat

Carregant...
x