Catalonia Talent

Catalonia Talent

Creen un filtre ceràmic imprès en 3D que elimina els micro plàstics de l’aigua residual

1 de setembre de 2022

Articles - Indústria i Territori

Un projecte impulsat pel Clúster de Materials Avançats de Catalunya (Clúster MAV) ha desenvolupat un nou filtre ceràmic imprès en 3D que millora les solucions existents, generalment de plàstic, en el tractament d’aigües residuals. El nou prototip és capaç de filtrar micro plàstics i fibres tèxtils amb una major resistència química i mecànica gràcies a la seva composició de gres i porcellana. A més, resulta més fàcil de netejar i permet el seu reciclatge.

El projecte ‘Impressió 3D per a la indústria del sector dels materials’ ha comptat amb el suport d’ACCIÓ -l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-, mitjançant un ajut de 20.000 euros de la línia d’Iniciatives de Reforç de la Competitivitat (IRC).

Actualment, no existeix cap solució de filtratge al mercat basada en ceràmiques a causa de la complexitat de combinar ceràmiques tècniques amb la impressió 3D. Segons Ona Bombí, project manager del Clúster MAV, “el nou prototip reuneix diversos avantatges respecte l’oferta actual, com la utilització d’un material ceràmic amb elevada resistència mecànica i química”.

En aquest sentit, l’ús de la impressió 3D és essencial per entendre el salt de qualitat del nou filtre respecte els actuals. “La impressió 3D combina l’ús de materials avançats amb geometries complexes i la producció de sèries curtes”, explica Bombí. Per tant, afegeix, “permet fabricar productes millorats i personalitzats de manera que siguin tècnicament i econòmicament viables”. Una opció que “la fabricació basada en volum i gran escala sovint no permet”, conclou.

Gràcies a aquesta tecnologia, el prototip desenvolupat és capaç de filtrar micro plàstics i fibres tèxtils en aigües residuals domèstiques. “S’ha dissenyat i muntat una planta pilot per realitzar els testos i s’ha validat que el filtre funciona correctament millorant les característiques dels sistemes existents al mercat actualment”, assegura la project manager.

A dia d’avui, indica, “només existeixen solucions parcials per a l’eliminació de micro plàstics en aigües; per aquest motiu, és una qüestió de gran interès per al sector”. Aquest filtre, doncs, permetria superar solucions actuals com les membranes poroses que físicament capturen els micro plàstics però que “s’obturen fàcilment i tenen un temps de vida relativament curt per la inversió que suposen”. D’aquesta manera, el nou filtre s’orienta a aplicacions com la bugaderia industrial, que genera moltes fibres tèxtils; o en el tractament d’aigües de les depuradores.

Per a la realització del projecte, el Clúster MAV ha comptat amb la participació de les empreses Barcelona 3D Ceràmics, especialitzada en la fabricació de components i peces amb ceràmiques tècniques mitjançant tecnologia d’impressió 3D; King Diamond, que ofereix solucions tècniques avançades i eficients pel tractament d’aigua potable; i el Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA).

Contingut relacionat

Recorda el futur
Carregant...
x