Catalonia Talent

Catalonia Talent

Catalunya té 772 empreses de l’àmbit de la salut mental i l’autonomia personal, que representen gairebé el 4% del PIB

11 de maig de 2023

Articles - Salut

Catalunya compta amb 772 empreses dedicades al sector de la salut mental,de l’autonomia personal i de suport a les persones amb dependència, segons un estudi d’ACCIÓ -l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-, elaborat amb la col·laboració del Clúster de Salut Mental de Catalunya. Les empreses catalanes d’aquest àmbit facturen 9.244 euros de manera agregada, xifra que representa el 3,79% del total del PIB català.

En el marc d’aquest informe, es defineix la salut mental com un estat de benestar en què l’individu té consciència de les pròpies capacitats, pot fer front a l’estrès normal de la seva vida i és capaç de treballar de manera productiva i de contribuir a la seva comunitat. Per la seva banda, s’entén per ‘autonomia personal’ la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària. La relació entre ambdós conceptes rau en l’efecte de les malalties mentals sobre la capacitat física i psíquica de les persones, ja que influeixen en la presa decisions per voluntat pròpia.

La salut mental, l’autonomia personal i el suport a les persones amb discapacitat a Catalunya

Segons les conclusions de l’estudi d’ACCIÓ, de manera conjunta, les empreses de l’àmbit de la salut mental, l’autonomia personal i el suport a les persones amb dependència a Catalunya ocupen 62.104 persones. Les dades també mostren que un 82% del total de les empreses del sector són pimes i que es tracta d’un sector jove i en creixement, ja que la meitat de les companyies es van constituir entre el 2000 i el 2020.

Val a dir que les empreses dedicades al sector català de la salut mental s’han triplicat, en comparació amb el 2017, la darrera vegada en què es va quantificar aquest àmbit, tot i que llavors no es van tenir en compte les companyies dedicades a l’autonomia personal i al suport a les persones amb dependència. Quant al volum de facturació, aquest és sis vegades superior que fa sis anys.

Per segments de negoci, el 68% del total de les empreses catalanes són proveïdores de serveis de salut mental, autonomia personal i de suport a les persones amb dependència. La resta treballen en la indústria farmacèutica i complementària (15%), en la tecnologia mèdica (11%) i en la salut digital (6%). En canvi, per volum de facturació, la indústria farmacèutica lidera el sector, amb gairebé la meitat del total (el 48% amb 4.457 milions d’euros), per davant de la salut digital (24%), els proveïdors de serveis (20%) i la tecnologia mèdica (8%).

A banda de les empreses, l’ecosistema català del sector també compta amb universitats, escoles de negoci i altres iniciatives de formació; fundacions i associacions; iniciatives públiques; centres TECNIO; organitzacions empresarials, i fires i congressos.

Contingut relacionat

Carregant...
x