Catalonia Talent

Catalonia Talent

Catalunya rebrà 1.023 milions d'euros dels recursos REACT-UE provinents dels fons europeus Next Generation fins al 2023

7 d'agost de 2021

Articles - Economia

Govern - La Comissió Europea ha donat llum verda a la reprogramació del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya per al període 2014-2020 i dels projectes inclosos en el nou Eix Prioritari 20 REACT-UE amb l’objectiu “d’afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la Covid-19 i les seves conseqüències socials, i preparar una recuperació verda, digital i resilient  de l’economia”. En concret, Catalunya rebrà un total de 1.023 milions d’euros procedents d’aquest fons, dels qual la Unió Europea ja n’ha aprovat un primer tram per un import de 893,3 milions d’euros (el 87% de l’assignació), que es complementaran amb 683 milions d’euros del Fons Social Europeu (FSE).

Aquests recursos s’emmarquen en el paquet de 750.000 milions d’euros de fons addicionals coneguts com a Next Generation que la UE ha posat a disposició dels països membres per fer front als efectes de la pandèmia. D’aquesta manera, el Govern de la Generalitat podrà desplegar actuacions per una inversió total prevista de 1.706 milions d'euros dels REACT-UE fins al 2023.

Quatre línies estratègiques

D’acord amb el nou PO FEDER, la Generalitat ha reassignat els recursos entorn de quatre línies estratègiques amb un únic objectiu: contribuir  a superar la crisi sanitària i econòmica provocada pels efectes de la pandèmia.

Objectius temàtics

Recursos FEDER Programa Operatiu

OE 20.1.1-OE REACT-UE 1. Productes i serveis per a serveis de la salut

305.610.000,00

OE 20.1.2-OE REACT-UE 2. Suport a les inversions que contribueixin a la transició cap a una economia digital

200.000.000,00

OE 20.1.3-OE REACT-UE 3. Suport a les inversions que contribueixin a la transició cap a una economia verda

75.000.000,00

OE 20.1.5-OE REACT-UE 5. Suport a les inversions en infraestructures que presten serveis bàsics als ciutadans

426.763.064,00

Assistència tècnica REACT-UE

16.125.000,00

TOTAL

1.023.471.064,00

 

  1. Productes i serveis per als serveis de salut: Entre aquest grup d’actuacions destaquen, per exemple, les dirigides a reforçar l’atenció per hospitalització o convalescència de persones malaltes de COVID-19; el subministrament de proves PCR; la coordinació d’unitats de cures intensives per a l’atenció sanitària als pacients; el desplegament d’un sistema de bugaderia adaptada al context de l’epidèmia; l’adaptació de la logística pels processos de vacunació; i la gestió d’estocs de materials necessaris per a la prestació dels serveis assistencials i per a la protecció dels professionals.

 

  1. Suport a les inversions que contribueixen a la transició cap a una economia digital. L’objectiu és doble: d’una banda, millorar la connectivitat vinculada als serveis públics amb infraestructures de telecomunicacions de nova generació de molt alta capacitat, de manera que es puguin prestar eficientment serveis de benestar als ciutadans, millorar la competitivitat de les empreses catalanes i vertebrar digitalment tot el territori. La finalitat és garantir un punt de presència de xarxa de fibra òptica en els municipis, que podrà ser complementat amb altres projectes de connexió de zones d'activitat econòmica. De l’altra, impulsar un seguit d’actuacions que permetin desplegar projectes de transformació digital dels serveis públics. És a dir: facilitar l'operativitat de l'administració pública, per reduir la presencialitat dels ciutadans.
  1. Suport a les inversions que contribueixen a la transició cap a una economia verda. En aquest àmbit, es preveu accelerar la recuperació sobre les bases d'una transició ecològica i resilient, reforçant l'aposta per una mobilitat neta i sostenible, sobretot en les aglomeracions urbanes. Aquest objectiu es pretén assolir amb el finançament d’actuacions dirigides al transport públic de manera que permetin incrementar la cobertura de la xarxa de metro, adaptar-la als col·lectius amb mobilitat reduïda, i incidir en la modernització i digitalització del sistema. També s’inclou un altre grup d’operacions dirigides a la construcció de vies ciclistes per impulsar la intermodalitat d’aquest vehicle com a mitjà de transport públic.
  1. Suport a les inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans. En l’àmbit escolar, la pandèmia ha evidenciat la necessitat de disposar d'edificis que siguin eficients energèticament, saludables i sostenibles. En aquest sentit, es preveu finançar la construcció de nous edificis o l'ampliació de centres ja existents per donar resposta a les necessitats d'escolarització de manera definitiva. També s’inclouen en aquesta línia, actuacions de rehabilitació i millores en els centres per actualitzar les seves instal·lacions i adequar-los als estàndards europeus de sostenibilitat energètica i de qualitat de l'aire.

    En matèria de salut, la pandèmia COVID-19 també ha posat de manifest la necessitat d'abordar transformacions profundes en un temps rècord per donar resposta a l'emergència sanitària. Així doncs, a través dels fons REACT-EU es pretén disposar d'infraestructures polivalents i flexibles per adaptar el seu ús en funció de les prioritats de cada moment, repensant els espais per adequar-los a les necessitats que s'han vist evidenciades arran de la pandèmia. Aquestes actuacions es concreten en la reforma i ampliació d’hospitals públics, la reforma de blocs quirúrgics, la reforma de centres d’atenció primària, la creació d’una unitat de protonteràpia i l’adquisició d’un ciclotró per dur a terme medicina nuclear.

Contingut relacionat

Carregant...
x