Catalonia Talent

Catalonia Talent

Barcelona premia tres empreses per repensar un nou panot sense canviar-ne el disseny

5 de juliol de 2022

Articles - Premis i reconeixements

L’Ajuntament de Barcelona, a través de BIT Habitat, ha resolt el repte llançat per crear el panot del segle XXI, una crida al ecosistema innovador que buscava millorar les característiques tècniques del panot de Barcelona sense modificar-ne el disseny.

La convocatòria anava adreçada a professionals i industrials per crear un panot adaptat a les necessitats actuals, en el marc d’un context d’emergència climàtica, amb solucions i tecnologies que fessin el paviment més sostenible per al futur però mantenint el disseny actual i la imatge del panot de flor tant característic del paisatge urbà barceloní.

Del total de sis propostes rebudes, tres han estat finalment escollides per desenvolupar un prototip en els propers cinc mesos. Els prototips es testejaran i provaran a finals d’any en alguns àmbits dels quatre eixos verds de l’Eixample que es començaran a reurbanitzar les properes setmanes. Es tracta de les propostes presentades amb els noms de Panot del s.XXI, PANOT+ i R3PANOT.

Un comitè de selecció, integrat per expertes i experts de l’ecosistema innovador local amb representació del sector públic, privat, acadèmic i social, ha valorat que totes les propostes guanyadores tenen un component innovador significatiu i un impacte ambiental menor que l’actual. Signifiquen una millora respecte la peça actual en termes de materials, durabilitat i comportament respecte la filtració d’aigua, amb característiques diverses totes elles.

Tots els projectes han tingut en compte la millora real del comportament tècnic, la reducció de l’ús de ciment o modificació de la seva composició, i l’ús de materials reciclats, donant resposta a la crida que es feia a l’ecosistema innovador i professional de la ciutat.

Segons el comitè de selecció, les propostes de valor que aporten cadascuna de les tres solucions guanyadores son les següents:

Panot del s. XXI

Proposta presentada per Breinco, amb suport i col·laboració d’Esitec, Smart Engineering i els arquitectes Jordi Henrich, Danae Esparza, Javier Vergel, i Antoni Remesar

Les principals fortaleses i aspectes de valor de la proposta Panot del s. XXI es resumeixen en el sistema de col·locació de les peces, amb encaixos i sense morter, el qual permet la reutilització de quasi el 100 % de les peces en les operacions de manteniment, maximitzant així la seva durabilitat, així com facilitant una major permeabilitat a l’aigua de la secció constructiva. També aporta una proposta de modificació de tota la secció constructiva, incidint en la permeabilitat del sistema en tota la seva superfície. Igualment, el panot proposat assoleix una reducció significativa (entre 47 i 49%) de les emissions de CO2 equivalent en la seva fabricació respecte al panot actualment exigit, i la incorporació d’àrid reciclat (entre 23 i 27%).

PANOT+

Proposta presentada per Constraula, del grup Sorigué, amb suport i col·laboració de Miren Etxebarria (recerca materials UPC), José Lucas Masero (construcció sostenible ITEC), Paviments Millaret)

Destaca l’optimització de la secció de la peça de panot, mitjançant l’optimització de la seva composició material, reduint-ne el gruix alhora que mantenint les seves capacitats portants, la incorporació d’àrids reciclats així com la incorporació de ciment amb menor impacte d’emissions CO2. Igualment, el panot proposat assoleix una reducció significativa (44%) de les emissions de CO2 equivalent en la seva fabricació respecte al panot actualment exigit, i la incorporació d’àrid reciclat (entre 20 i 37%).

R3PANOT

Proposta presentada per Escofet, amb el suport de Promsa i Eurecat

El disseny preveu la incorporació de ciment provinent d’escòries siderúrgiques, amb un impacte molt important en la reducció d’emissions de CO2 equivalent, que assoleix una reducció d’entre 60% i 65%.  Es considera interessant la utilització de peces de més gruix per millorar-ne les prestacions, de manera ben justificada, com la durabilitat i la reutilització. Igualment, el panot proposat assoleix la incorporació d’àrid reciclat entre 21 i 29%.

El panot del segle XXI

El repte per crear el panot del segle XXI s’emmarca en el projecte Superilla Barcelona i el desplegament dels nous eixos verds a la ciutat. Cadascuna de les propostes guanyadores fabricarà els panots prototips necessaris per cobrir una superfície de 1.000 m2 en l’àmbit dels nous eixos així com la certificació de les característiques de les peces fabricades. Cada projecte rebrà 80.000€ per desenvolupar-se. Després d’un any de monitorització per comprovar que funcionen bé, es farà un balanç i avaluació del seu comportament i es veurà si la peça s’acaba autoritzant o no. La peça que s’acabi desenvolupant serà de llicència oberta a Barcelona, un disseny públic patrimoni de la ciutat.

BIT Habitat és la fundació municipal ubicada a Ca l’Alier que impulsa la innovació urbana per donar resposta als reptes socials, econòmics, tecnològics i ambientals als quals s’enfronta la ciutat. Amb la convocatòria d’aquest repte, BIT Habitat, de la mà d’Ecologia Urbana, no només ofereix un ajut econòmic i l’oportunitat  de provar la solució innovadora en l’entorn real de Barcelona i en el marc del pla Superilla Barcelona, sinó que també oferirà assessorament i acompanyament tècnic a les solucions guanyadores i difusió entre l’ecosistema innovador.

Contingut relacionat

Carregant...
x